Διεθνείς κλήσεις

Κοινωνία - - 01:07

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Από τον Ιούνιο του 2017 καταργήθηκαν τα τέλη περιαγωγής στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί οι κλήσεις να είναι προσιτές για όλους, προχωρώντας ένα ακόμα βήμα και απαγορεύοντας τις επιπλέον επιβαρύνσεις για τις υπεραστικές κλήσεις εντός της ΕΕ.

Απομαγνητοφώνηση: