Οι ευρωβουλευτές διερευνούν τον πλούσιο κόσμο του ποδοσφαίρου

Κοινωνία - - 01:05

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι εκπρόσωποι της FIFA, της UEFA και της EFAA θα εξεταστούν από μια ειδική εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη φοροδιαφυγή. Έχουν προκύψει ισχυρισμοί για διαφθορά στα ανώτατα κλιμάκια από τη μεγαλύτερη διαρροή δεδομένων στην ιστορία του αθλητισμού.

Απομαγνητοφώνηση: