Ασφάλεια και ορθή μεταχείριση για την τροφική αλυσίδα

Κοινωνία - - 01:21

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι ευρωβουλευτές θα ενισχύσουν τους ελέγχους ασφάλειας των τροφίμων, από τις καλλιέργειες έως το πιάτο, για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να εξασφαλίσουν την ορθή μεταχείριση των ζώων.

Απομαγνητοφώνηση: