Ασφάλεια

Κοινωνία - - 04:49

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Τι πρέπει να γίνει για την προστασία μας και την ενίσχυση της ασφάλειάς μας; Ποια τεχνολογικά μέτρα χρησιμοποιούνται ήδη και πώς μπορεί η τεχνολογία να εξασφαλίσει περαιτέρω την ασφάλειά μας;

Απομαγνητοφώνηση: