Κοινωνική προστασία

Κοινωνία - - 05:35

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η Ευρώπη πρωτοστατεί παγκοσμίως στην κοινωνική προστασία. Έχει θέσει υψηλά πρότυπα για την ευημερία, την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την καταπολέμηση της φτώχειας.  Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά καλύτερη εφαρμογή και υψηλότερα πρότυπα.

Απομαγνητοφώνηση: