Τα νομικό ναρκοπέδιο των μη συναινετικών υιοθεσιών της Ευρώπης

Κοινωνία - - 06:27

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η διαπραγμάτευση των νομικών συστημάτων μιας νέας χώρας διαμονής στην Ευρώπη μπορεί να αποδειχθεί σχεδόν αδύνατη για γονείς που τα παιδιά τους λαμβάνουν μέριμνα ή υιοθετούνται χωρίς συγκατάθεση.

Απομαγνητοφώνηση: