Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Κοινωνία - - 00:44

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το άμεσα εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 751 μέλη, από 28 χώρες της ΕΕ, σε 8 πολιτικές ομάδες, που εκπροσωπούν 510 εκατ. πολίτες.