Απασχόληση των νέων στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν νέες προσεγγίσεις

Κοινωνία - - 01:18

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 2013, παρέχει οικονομική υποστήριξη σε περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν πλέον σημαντικό ρόλο και να προωθήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη απασχόληση των νέων.

Απομαγνητοφώνηση: