Ευρωπαϊκή λύση για τους αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη

Κόσμος - - 01:25

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) έχει τη βάση της στη Μάλτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει το ρόλο του εντός του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, προκειμένου να βοηθήσει την Ευρώπη να διαχειριστεί καλύτερα τις ροές προσφύγων.

Απομαγνητοφώνηση: