Οι ευρωβουλευτές αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για τις εξαγωγές όπλων της ΕΕ

Κόσμος - - 01:47

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για καλύτερο έλεγχο των εξαγωγών όπλων της ΕΕ. Η ευρωβουλευτής Μπόντιλ Βαλέρο εξηγεί το λόγο.

Απομαγνητοφώνηση: