Majandus

Pisipilt 01:51 Uudised

Ringmajandus: Euroopa puhtaks

Majandus - 06.04.2018 09:15

Kuna Euroopas kasvab vajadus ringlussevõtu ja jäätmete vähendamise järele, valmistab EL ette uusi põhimõtteid rohelisema ja konkurentsivõimelisema tuleviku tarvis.

pisipilt 01:14 Uudised

Euroopa eelarve tuleviku kindlustamine

Majandus - 08.03.2018 08:00

Parlament koostab ELi järgmist pikaajalist eelarvet. 2020. aasta järgne mitmeaastane finantsraamistik (MFR) peab olema ambitsioonikam, et rahastada nii vanu kui ka uusi prioriteete. Euroopa Parlamendi liikmed hääletavad parlamendi prioriteetide üle märtsi täiskogu istungil Strasbourgis.

pisipilt 00:59

MFR: ELi tuleviku eelarveraamistik

Majandus - 06.03.2018 08:00

Mitmeaastane finantsraamistik ehk MFR võimaldab ELil oma poliitikat pikema aja vältel teostada, et seda efektiivseks muuta. Parlament töötab välja järgmist MFRi aastaks 2021 ja edasi.

ühtne turg 01:30 Uudised

25 aastat ühtset turgu: palju saavutusi, ees uued väljakutsed

Majandus - 04.01.2018 16:23

Oma 25-aastase ajaloo jooksul on ühtse turu liikmete arv kasvanud 12 ELi liikmesriigilt 28-ni ning sellesse kuuluvad ka Norra, Island ja Lichtenstein (EMP riigid) ning kahepoolsete lepingute alusel Šveits. Hoolimata ebakindlustest ja väljakutsetest on ELi vabakaubanduspiirkond kogu mandril endiselt enneolematult populaarne.

Plakat 01:46 Uudised

Maksudest kõrvalehoidumist tuleb pidevalt uurida

Majandus - 07.12.2017 08:00

Pärast nn paradiisipaberite andmeleket kutsuvad parlamendiliikmed tõenäoliselt üles moodustama erikomisjon juhtumite uurimiseks ja lõpuks ka alaline komisjon, et heita valgust maksualastele rikkumistele. Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise komisjoni lõplike soovituste üle hääletatakse detsembris toimuval täiskogu istungil. Eesmärgiks on kiirendada rahapesuvastaste seaduste rakendamist.

Paadi otsing 01:20 Uudised

Uued eeskirjad tõhustavad laevareisijate andmete edastamist päästmise kiirendamiseks

Majandus - 28.09.2017 09:00

Euroopa Parlament uuendab reisi- ja parvlaevadele kohaldatavaid eeskirju, et vältida lünki ohutusalastes kontrollimistes ja laiendada neid ka teistele laevatüüpidele. Nende eeskirjade kohaselt nõutakse ka reisijate andmete digitaalset edastamist riikide ametiasutustele, et neid saaks õnnetuse korral päästetalitustele ja peredele väljastada.

kollane ja punane torujuhe 01:30 Uudised

Rohkem solidaarsust gaasiga varustamisel

Majandus - 12.09.2017 09:00

Euroopa Parlamendis on valmimas uus määrus, millega kaitstakse ELi gaasivarustuskindlust. Liikmesriigid, kellel tekib suur gaasinappus, saavad uute solidaarsusnõuete kohaselt loota naaberriikide abile.

Panama dokumendid 01:44 Uudised

Panama dokumendid: küsimustele vastavad rahandusministrid

Majandus - 12.07.2017 10:54

Mitu ELi rahandusministrit vastas nn Panama dokumentidega – maailma suuruselt neljanda offshore-õigusbüroo poolt lekitatud 11,5 miljoni dokumendiga – avalikuks saanud teabe uurimiseks loodud parlamendi uurimiskomisjoni küsimustele. Mainiti muu hulgas poliitikuid ja avaliku elu tegelasi. Rahandusministrid arutasid oma riigis esinevaid probleeme ja mida selles suhtes on ette võetud.

Reisijate õigusi illustreeriv pilt, millel on kujutatud pagas ja taustal mererannal istuv mees. 01:09

Teie õigused Euroopas reisides

Majandus - 07.07.2017 13:02

On teil kunagi juhtunud, et reis hilineb või tühistatakse? Uurige lähemalt Euroopa-sisestel reisidel kehtivate ELi reisija õiguste kohta. Teie õigused ei pruugi piirduda vaid toitlustamise ja hüvitisega. Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijatel on lisaõigused.

Animatsioon 04:45 Uudised

Toodete kavandatud vananemine: miks asjad ei pea vastu

Majandus - 29.06.2017 16:00

Võitluses toodete kavandatud vananemisega tahab Euroopa Parlament panna paika toodete minimaalse vastupidavuse kriteeriumid ja parandada tarbijate teavitamist toodete kestvusest. Eesmärgiks on innustada seadmeid remontima ja vähendada jäätmeid. Hea uudis? Uute toodete ostmise asemel parandaks 77% ELi tarbijaist pigem vanu.