Majandus

ühtne turg 01:30 Uudised

25 aastat ühtset turgu: palju saavutusi, ees uued väljakutsed

Majandus - 04.01.2018 16:23

Oma 25-aastase ajaloo jooksul on ühtse turu liikmete arv kasvanud 12 ELi liikmesriigilt 28-ni ning sellesse kuuluvad ka Norra, Island ja Lichtenstein (EMP riigid) ning kahepoolsete lepingute alusel Šveits. Hoolimata ebakindlustest ja väljakutsetest on ELi vabakaubanduspiirkond kogu mandril endiselt enneolematult populaarne.

Plakat 01:46 Uudised

Maksudest kõrvalehoidumist tuleb pidevalt uurida

Majandus - 07.12.2017 08:00

Pärast nn paradiisipaberite andmeleket kutsuvad parlamendiliikmed tõenäoliselt üles moodustama erikomisjon juhtumite uurimiseks ja lõpuks ka alaline komisjon, et heita valgust maksualastele rikkumistele. Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise komisjoni lõplike soovituste üle hääletatakse detsembris toimuval täiskogu istungil. Eesmärgiks on kiirendada rahapesuvastaste seaduste rakendamist.

Paadi otsing 01:20 Uudised

Uued eeskirjad tõhustavad laevareisijate andmete edastamist päästmise kiirendamiseks

Majandus - 28.09.2017 09:00

Euroopa Parlament uuendab reisi- ja parvlaevadele kohaldatavaid eeskirju, et vältida lünki ohutusalastes kontrollimistes ja laiendada neid ka teistele laevatüüpidele. Nende eeskirjade kohaselt nõutakse ka reisijate andmete digitaalset edastamist riikide ametiasutustele, et neid saaks õnnetuse korral päästetalitustele ja peredele väljastada.

kollane ja punane torujuhe 01:30 Uudised

Rohkem solidaarsust gaasiga varustamisel

Majandus - 12.09.2017 09:00

Euroopa Parlamendis on valmimas uus määrus, millega kaitstakse ELi gaasivarustuskindlust. Liikmesriigid, kellel tekib suur gaasinappus, saavad uute solidaarsusnõuete kohaselt loota naaberriikide abile.

Panama dokumendid 01:44 Uudised

Panama dokumendid: küsimustele vastavad rahandusministrid

Majandus - 12.07.2017 10:54

Mitu ELi rahandusministrit vastas nn Panama dokumentidega – maailma suuruselt neljanda offshore-õigusbüroo poolt lekitatud 11,5 miljoni dokumendiga – avalikuks saanud teabe uurimiseks loodud parlamendi uurimiskomisjoni küsimustele. Mainiti muu hulgas poliitikuid ja avaliku elu tegelasi. Rahandusministrid arutasid oma riigis esinevaid probleeme ja mida selles suhtes on ette võetud.

Reisijate õigusi illustreeriv pilt, millel on kujutatud pagas ja taustal mererannal istuv mees. 01:09

Teie õigused Euroopas reisides

Majandus - 07.07.2017 13:02

On teil kunagi juhtunud, et reis hilineb või tühistatakse? Uurige lähemalt Euroopa-sisestel reisidel kehtivate ELi reisija õiguste kohta. Teie õigused ei pruugi piirduda vaid toitlustamise ja hüvitisega. Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijatel on lisaõigused.

Animatsioon 04:45 Uudised

Toodete kavandatud vananemine: miks asjad ei pea vastu

Majandus - 29.06.2017 16:00

Võitluses toodete kavandatud vananemisega tahab Euroopa Parlament panna paika toodete minimaalse vastupidavuse kriteeriumid ja parandada tarbijate teavitamist toodete kestvusest. Eesmärgiks on innustada seadmeid remontima ja vähendada jäätmeid. Hea uudis? Uute toodete ostmise asemel parandaks 77% ELi tarbijaist pigem vanu.

economy 01:29 Uudised

Tackling trade dumping

Majandus - 20.06.2017 12:00

Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

infograafika 01:27 Uudised

ELi sinine kaart: vähendades oskustöötajate nappust

Majandus - 15.06.2017 12:00

ELi liikmesriikides on tööjõupuudust mitmes olulises valdkonnas: 2020. aastaks võib Euroopa vajada kuni 756 000 IKT spetsialisti ja ligikaudu miljon tervishoiutöötajat. ELi sinise kaardi süsteemi uuendamise eesmärk on võita endale maailma parimaid ja targimaid päid.

Animeeritud pilt rändlustasude kaotamise kohta 2017. aastal 00:36 Uudised

Rändluse lõpp

Majandus - 14.06.2017 16:47

Miks peaks maksma rohkem selle eest, et helistada sõpradele ja pereliikmetele teisest ELi riigist? Alates 2017. aasta juunist kaotatakse Euroopas rändlustasud. Euroopa Parlament on rändlustasude keelustamise eest järjepidevalt võidelnud, kehtestades alates 2007. aastast tasudele piirmäärasid. Nüüd saate helistada, sõnumeid saata või internetis surfata kõikjal ELi piires sama hinnaga nagu kodus.