ELi asjad

pisipilt 01:49 Uudised

Uued digitaalajastu autoriõiguse normid

ELi asjad - 12.09.2018 20:00

Euroopa Parlament hääletas autoriõiguse normide uuendamise poolt digitaalsel ühtsel turul, et tagada kunstnike, uudistetootjate, autorite ja esinejate õiglane kohtlemine ning tunnustamine.

Jean-Claude Juncker 02:07 Uudised

Olukorrast Euroopa Liidus 2018

ELi asjad - 12.09.2018 15:00

12. septembril pidas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Strasbourgis parlamendi ees oma neljanda ja viimase kõne olukorrast Euroopa Liidus. Ta rõhutas, et vajame tugevat ja ühtset Euroopat, ning hoiatas populismi ohtude eest. Euroopa Parlamendi valimisteni on jäänud kaheksa kuud. Debatil kirjeldati 27-liikmelise Euroopa Liidu ambitsioonikaid tulevikuplaane.

pisipilt 01:16 Uudised

Lehman Brothers: 10 aastat hiljem

ELi asjad - 07.09.2018 09:30

Investeerimispanga Lehman Brothers kokkuvarisemine vapustas kogu maailma ja vallandas aegade raskeima majanduskriisi. Mida oleme kümme aastat hiljem sellest õppinud? Ja mida on tehtud, et see enam kunagi ei korduks?

pisipilt 01:21 Uudised

Ringmajanduse plastistrateegia

ELi asjad - 07.09.2018 08:00

Euroopa Parlament uurib uut strateegiat, mille sihiks on muuhulgas kõigi plastpakendite ringlusse võtmine aastaks 2030. Uued meetmed aitavad Euroopa riikidel vähendada plastjäätmete kogust ning piirata selle ränka mõju meie keskkonnale, kliimale, tervisele ja majandusele.

Istungisaalis vasakul parlamendiliikmed, paremal president Juncker 00:22

Debatt olukorrast Euroopa Liidus 2018

ELi asjad - 29.08.2018 10:00

Euroopa Parlamendis toimub iga-aastane debatt olukorrast Euroopa Liidus, mis keskendub ELi põhiprioriteetidele eeloleval aastal. Komisjoni president Juncker peab parlamendiliikmetele kõne ELi tulevikust ja eelseisvatest ELi valimistest.

Pisipilt 01:58 Uudised

2018. aasta teisel poolaastal päevakorras

ELi asjad - 20.08.2018 08:00

Parlamendiliikmetel tuleb 2018. aasta teises pooles tegeleda Euroopa solidaarsuskorpuse, odavamate mobiilikõnede ja Euroopa tulevikuga. Vaatame, millised kuumad teemad on parlamendis arutlusel järgmise kuue kuu jooksul.

Euroopa solidaarsuskorpus 01:30 Uudised

Euroopa solidaarsuskorpus

ELi asjad - 20.08.2018 08:00

Euroopa solidaarsuskorpus on uus algatus, mis toob kokku noored eurooplased, et aidata üle kogu ELi teisi inimesi. Parlament nõudis solidaarsuskorpusele täiendavaid rahalisi vahendeid. Programm peaks hakkama hõlmama muidki tegevusi, nagu keskkonnakaitse ja sisserändajate abistamine.

Pisipilt 01:00 Uudised

Autoriõigustest kuni kaitseni: Strasbourgis jäi kõlama viis teemat

ELi asjad - 06.07.2018 08:00

Parlamendiliikmed tahavad uuendada autoriõiguste eeskirju internetis, et tagada ajakirjanike ja kunstnike tasustamine nende töö eest. Euroopa Parlament kiitis heaks uue kaitsefondi, tõhustas Europoli koostööd kaheksa riigiga Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ja saatis ettepanekud veokijuhtide osas arutamiseks tagasi transpordikomisjoni