ELi asjad

sisserändajatest naine ja laps 01:30 Uudised

Rändekriis: koormuse jagamine

ELi asjad - 18.10.2017 10:00

Parlamendiliikmed vaatavad uuesti läbi Dublini määrust – ELi õigusakti, mille kohaselt määratakse, milline riik on kohustatud varjupaigataotlusi läbi vaatama. Praeguse süsteemi kohaselt on välispiiriäärsetel riikidel, nagu Kreeka ja Itaalia, liiga suur koormus. Seadusandjad soovivad varjupaigataotlejate õiglasemat jaotamist kõigi liikmesriikide vahel ja kohustuslikku osalemist.

e-privaatsus 02:07 Uudised

E-privaatsuse tagamine

ELi asjad - 17.10.2017 10:00

Euroopa Parlament uuendab andmekaitsereegleid, et need hõlmaksid ka uusi sidevorme, nagu WhatsApp jt sõnumside vormid. Eesmärgiks on inimeste privaatsuse parem kaitse.

Young people debating in the hemicycle 00:52

European Youth Event 2018

ELi asjad - 11.10.2017 09:30

Want to hang out with 8,000 young people next summer? The European Parliament in Strasbourg is hosting the European Youth Event (EYE) on 1-2 June 2018. Get political and join in debates or kick back at live concerts, theatre shows and other performances. Europe's youth is its future. That's why we want to hear what you have to say.

Monsanto vastane protest 00:57 Uudised

Päevakorras: Sahharovi auhind, e-privaatsus, Monsanto dokumendid jm

ELi asjad - 06.10.2017 10:00

Parlamendiliikmed otsustavad selle aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna kolm lõplikku kandidaati. Päevakorras on ka e-privaatsuse nõuete laiendamine sõnumsiderakenduste kaitsmiseks, nagu Whatsapp, dumpinguvastaste sätete uuendamine, kahe kvaliteediga toidukaupade probleem, glüfosaat jpm.

Lapsed Brexiti-vastasel protestil 02:06 Uudised

Brexit: parlamendiliikmed heidavad ette edasimineku puudumist

ELi asjad - 03.10.2017 18:00

ELi parlamendi seadusandjad arutasid Brexitit Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga ja ELi pealäbirääkija Michel Barnier'ga Strasbourgis enne ELi 27 riigijuhi tippkohtumist Brüsselis. Üldiselt jõuti konsensusele järgmises: ei ole piisavalt edasi jõutud, et alustada läbirääkimiste järgmist etappi.