ELi asjad

Pisipilt 01:00 Uudised

Autoriõigustest kuni kaitseni: Strasbourgis jäi kõlama viis teemat

ELi asjad - 06.07.2018 08:00

Parlamendiliikmed tahavad uuendada autoriõiguste eeskirju internetis, et tagada ajakirjanike ja kunstnike tasustamine nende töö eest. Euroopa Parlament kiitis heaks uue kaitsefondi, tõhustas Europoli koostööd kaheksa riigiga Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ja saatis ettepanekud veokijuhtide osas arutamiseks tagasi transpordikomisjoni

Pisipilt 00:55 Uudised

Brüsselis päevakorras: töö- ja eraelu tasakaalust ahistamiseni

ELi asjad - 06.07.2018 08:00

Parlament on valmis käsile võtma teemad, mis hõlmavad lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu, küberründe vastase võitluse tõhustamist, seksuaalse ahistamise vastaste meetmete tarvitusele võtmist, digivärava juurutamist ning toodete kvaliteedi ja koostise erinevuste kaotamist ühtse turu erinevates riikides.

Pisipilt 01:29 Uudised

Uus Euroopa reisisüsteem täiustab piirikontrolli

ELi asjad - 28.06.2018 08:00

Uus Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) muudab piirikontrolli ELis tõhusamaks. Kolmandate riikide kodanikud, kes viisat ei vaja, peavad edaspidi enne ELi sõitmist reisiloa taotlema. Lubade süsteem peab olema kiire ja tõhus ning taotlust peab olema lihtne täita.

Pisipilt 01:28 Uudised

3D-printimine: Parlament tegeleb uue tehnoloogiaga

ELi asjad - 20.06.2018 08:00

3D-printimise populaarsuse kasv muudab firmade tegevust ja inimeste tööstiili. Aga uue tootmisviisiga kaasnevad turvalisuse ja intellektuaalomandi õiguste küsimused, millega Euroopa Parlament üritab tegeleda.

Viis teemat 01:00 Uudised

Parlamendikohtadest küberkaitseni: Strasbourgis jäi kõlama viis teemat

ELi asjad - 15.06.2018 08:00

Brexiti lähenedes on kavas vähendada parlamendikohtade arvu 46 võrra, viimati Euroopa tuleviku üle arutlev ELi riigijuht oli Madalmaade peaminister Mark Rutte, pärast sisserändajate randumisi Vahemerel arutasid parlamendiliikmed toimetulekut humanitaarhädaolukordadega, parlamendiliikmed hääletasid küberturvalisuse suurendamise üle ning ohutuse parandamise üle droonitööstuses.

Pisipilt: päevakorras 00:57 Uudised

Päevakorras Strasbourgis: Iraani tuumaleppest droonideni

ELi asjad - 08.06.2018 08:00

Madalmaade peaminister Mark Rutte tuleb parlamenti rääkima Euroopa tulevikust; parlamendiliikmed arutavad Iraani tuumalepet, rahalise abi andmist Ukrainale, uusi eeskirju mehitamata õhusõidukitele ja raskeveokite CO2 heite vähendamist.

Pisipilt 01:19 Uudised

Õiglasem põllumajandus ELis pärast 2020. aastat

ELi asjad - 31.05.2018 08:00

Parlament reformib ELi põllumajanduse raamsüsteemi: ühist põllumajanduspoliitikat. Parlamendiliikmetel on reformiks ambitsioonikad plaanid nagu rahastamise õiglasemaks muutmine, suurema toetuse pakkumine noortele, uutele talupidajatele ja raskustes piirkondadele ning ELi põllumajandusettevõtetele paremate võimaluste tagamine kriisidega toimetulemiseks.

Pisipilt 01:29 Uudised

EL paigaks, kus on hea töötada

ELi asjad - 29.05.2018 09:33

Euroopa Parlament on valmis hääletama uue õigusakti üle, mille kohaselt saavad lähetatud töötajad teistes ELi riikides ajutiselt töötades võrdsed õigused ja võrdse töötasu.