Julgeolek

Schengeni pisipilt 01:07 Uudised

Schengeni ala turvalisuse tugevdamine

Julgeolek - 13.11.2017 12:00

Euroopa seadusandjad soovivad täiustada Schengeni infosüsteemi (SIS II), et paraneks politsei koostöö võitluses terrorismi, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserändega.

sõdur ja politseinik tänaval 01:30 Uudised

Terrorimisvastane võitlus: rahakraanid kinni

Julgeolek - 30.10.2017 08:00

Parlament moodustas Euroopas terrorismiga võitlemiseks ja piiriülese koostöö parandamiseks 30-liikmelise erikomisjoni. EL peab sõda mitmel rindel, muuhulgas terrorismi rahastamisega. Parlamendiliikmed võtavad sihikule rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse, et rahastamist tõkestada.

piirikontroll 02:00 Uudised

Euroopasse arukamad piirid

Julgeolek - 25.10.2017 08:00

Kontrolli kiirendamiseks Schengeni ala välispiiridel annab Euroopa Parlament rohelise tule uuele ühisele elektroonilisele süsteemile. Et pettusi oleks hõlpsam avastada, registreerib süsteem ka infot kolmandate riikide kodanike kohta. Agustin Diaz De Merra (EPP) selgitab uue seaduse põhieesmärke.

Roosa roos kõnniteel. 02:08

Ühised eesmärgid: turvalisus

Julgeolek - 01.02.2017 20:12

ELi ohustab praegusel ajal terrorism. Kõik nõustuvad, et turvalisus peab olema esmane prioriteet. Organisatsioonid nagu Europol võitlevad terrorismiga, samas kui teised, nagu Fenvac, hoolitsevad ohvrite perede eest. Mõned näited ELi sel aastal võetavatest meetmetest on piirisüsteemide täiustamine, liikmesriikidevahelise teabevahetuse suurendamine ja terrorismiga seotud tegevuste kriminaliseerimine.