Maailm

sisserändaja 01:25 Uudised

Euroopa lahendus Euroopas varjupaigataotlejatele

Maailm - 21.11.2017 16:00

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) asub Maltal. Euroopa Parlament teeb tööd oma rolli tugevdamiseks ühtses Euroopa Varjupaigasüsteemis, et aidata Euroopal pagulaste voogudega paremini toime tulla.

Puu kõrbes 01:25 Uudised

COP23: samm edasi

Maailm - 31.10.2017 08:00

Pärast Pariisi ja Marrakechi võõrustab kliimamuutuste konverentsi (COP23) Bonn. Parlamendiliikmed kutsuvad üles käivitama null-heitetaseme strateegia ja tegema jõupingutusi temperatuuri tõusu vähendamiseks.

Kahe politseiniku ähvardavad varjud uksel 00:51

Sahharovi-nimeline mõttevabaduse auhind

Maailm - 23.10.2017 13:39

Inimõiguste austamine on üks Euroopa Liidu põhiväärtustest. Nende õiguste rikkumine kahjustab demokraatlikke põhimõtteid, millele on meie ühiskond rajatud. Euroopa Parlament võitleb nende rikkumistega seadusandluse kaudu ja inimõiguste küsimuse lisamisega väliskaubanduslepingutesse. Euroopa Parlament toetab inimõigusi ka iga-aastase Sahharovi-nimelise mõttevabaduse auhinna andmisega isikutele, kes on andnud erakordse panuse inimõiguste eest võitlemisse.

Kuuba auto 02:09 Uudised

EL–Kuuba: uus algus

Maailm - 04.07.2017 08:44

Euroopa Liidu suhted Kuubaga normaliseeruvad kõigi aegade esimese kahepoolse lepinguga. Eesmärgiks on käivitada poliitiline dialoog ning soodustada kaubandust ja koostööd.

Õlipalm 01:28 Uudised

Euroopa palmiõliisu ohjeldamine

Maailm - 08.03.2017 12:00

Kagu-Aasia palmiõlitööstusel on olnud kohalikele kogukondadele ja keskkonnale hävitav mõju. Kas Euroopa peaks end sellest vastuolulisest ainest võõrutama? Keskkonnakomisjoni kuuluvate parlamendiliikmete seisukoht on, et biokütused peaksid olema täiesti palmiõlivabad.

Jääkaru 01:30 Uudised

Toimetulek Arktikaga seotud huvidega

Maailm - 24.02.2017 10:59

Ajendatuna kliimamuutusest ja potentsiaalsetest poliitilistest pingetest on parlamendiliikmed esitanud soovitusi Arktika ressursside kasutamiseks keskkonda võimalikult vähe kahjustades.