Maailm

Sahharovi auhind 01:35 Uudised

Venezuela demokraatlikule opositsioonile antakse 2017. aasta Sahharovi auhind

Maailm - 13.12.2017 14:30

2017. aasta Sahharovi-nimeline mõttevabaduse auhind anti kõigile Venezuela poliitvangidele ja demokraatlikule opositsioonile, keda esindab rahvuskogu esimees Julio Borges. „See auhind on tunnustus kõigile venezuelalastele,” ütles Julio Borges Strasbourgis auhinda vastu võttes. Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise dissidendi Andrei Sahharovi järgi nime saanud Sahharovi-nimelist mõttevabaduse auhinda annab igal aastal välja Euroopa Parlament.

Venezuela 04:16 Uudised

2017. aasta Sahharovi auhind: Venezuela opositsioon kriisist haaratud riigis

Maailm - 08.12.2017 09:00

Venezuelas on majanduslik ja poliitiline kriis. Riigi poliitiline opositsioon võitleb iga päev vabaduse taastamise eest. Euroopa Parlament andis 2017. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna kõigile Venezuela poliitvangidele ja demokraatlikule opositsioonile, keda esindab rahvuskogu esimees Julio Borges.

sisserändaja 01:25 Uudised

Euroopa lahendus Euroopas varjupaigataotlejatele

Maailm - 21.11.2017 16:00

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) asub Maltal. Euroopa Parlament teeb tööd oma rolli tugevdamiseks ühtses Euroopa Varjupaigasüsteemis, et aidata Euroopal pagulaste voogudega paremini toime tulla.

Puu kõrbes 01:25 Uudised

COP23: samm edasi

Maailm - 31.10.2017 08:00

Pärast Pariisi ja Marrakechi võõrustab kliimamuutuste konverentsi (COP23) Bonn. Parlamendiliikmed kutsuvad üles käivitama null-heitetaseme strateegia ja tegema jõupingutusi temperatuuri tõusu vähendamiseks.

Kahe politseiniku ähvardavad varjud uksel 00:51

Sahharovi-nimeline mõttevabaduse auhind

Maailm - 23.10.2017 13:39

Inimõiguste austamine on üks Euroopa Liidu põhiväärtustest. Nende õiguste rikkumine kahjustab demokraatlikke põhimõtteid, millele on meie ühiskond rajatud. Euroopa Parlament võitleb nende rikkumistega seadusandluse kaudu ja inimõiguste küsimuse lisamisega väliskaubanduslepingutesse. Euroopa Parlament toetab inimõigusi ka iga-aastase Sahharovi-nimelise mõttevabaduse auhinna andmisega isikutele, kes on andnud erakordse panuse inimõiguste eest võitlemisse.

Kuuba auto 02:09 Uudised

EL–Kuuba: uus algus

Maailm - 04.07.2017 08:44

Euroopa Liidu suhted Kuubaga normaliseeruvad kõigi aegade esimese kahepoolse lepinguga. Eesmärgiks on käivitada poliitiline dialoog ning soodustada kaubandust ja koostööd.