Sahharovi auhind Uudised 01:35

Venezuela demokraatlikule opositsioonile antakse 2017. aasta Sahharovi auhind

Maailm -

2017. aasta Sahharovi-nimeline mõttevabaduse auhind anti kõigile Venezuela poliitvangidele ja demokraatlikule opositsioonile, keda esindab rahvuskogu esimees Julio Borges. „See auhind on tunnustus kõigile venezuelalastele,” ütles Julio Borges Strasbourgis auhinda vastu võttes. Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise dissidendi Andrei Sahharovi järgi nime saanud Sahharovi-nimelist mõttevabaduse auhinda annab igal aastal välja Euroopa Parlament.

Jõulud Uudised 01:39

Häid digijõule

Ühiskond -

Jõuluajal ostetakse kingiks üha rohkem digitooteid. Kodanike kaitseks tuleb seda uut suundumust paremini reguleerida. Euroopa Parlament tegeleb teemadega nagu vigased tooted, põhjendamatu geoblokeerimine, piiriülesed tarned, voogedastus ja rändluse lõppemine.

STEVENS Uudised 01:37

Puuded ELis: pikk tee võrdsuseni

Ühiskond -

Puuetega inimeste võrdse esindatuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks ühiskonnas ja töökohal soovib Euroopa Parlament edendada kogu ELi hõlmavat puuetealast strateegiat, mis tegeleb soolise võrdõiguslikkuse, vaesuse ja diskrimineerimisega. Parlamendiliige Helga Stevens on pikka aega võidelnud puuetega inimeste õiguste eest. Tema kinnitusel võib puuetega inimeste esindatuse ja kaasatuse osas teha palju enamat.

infograafika Uudised 01:30

Euroopa Parlament soovitab uut põllumajandusmudelit

ELi asjad -

Euroopa Parlament toetab glüfosaadi kasutamise järkjärgulist lõpetamist. Seda ainet leidub levinud umbrohutõrjevahendites ning see on laialdaselt kasutusel majapidamistes ja põllumajanduses. Parlamendiliikmed soovivad uut põllumajandusmudelit, kus kasutaks alternatiive nagu integreeritud kahjuritõrje.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele