Roosa roos kõnniteel. 02:08

Ühised eesmärgid: turvalisus

Julgeolek -

ELi ohustab praegusel ajal terrorism. Kõik nõustuvad, et turvalisus peab olema esmane prioriteet. Organisatsioonid nagu Europol võitlevad terrorismiga, samas kui teised, nagu Fenvac, hoolitsevad ohvrite perede eest. Mõned näited ELi sel aastal võetavatest meetmetest on piirisüsteemide täiustamine, liikmesriikidevahelise teabevahetuse suurendamine ja terrorismiga seotud tegevuste kriminaliseerimine.

Rooma lepingule allakirjutamine. 05:15

Rooma leping: 60. aastapäev

ELi asjad -

Tähtis on meeles pidada, kust me oleme tulnud. Pärast Teise Maailmasõja tragöödiaid oli Rooma leping oluline kokkulepe kuue riigi vahel, mis ühendas nende saatused Euroopa Majandusühenduse asutamise teel. Selle sõlmimise 60. aastapäeval meenutame, kuidas selle lepinguga loodi alus Euroopale ja saavutustele, mida Euroopa Parlament kaitseb.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele