Jõulud Uudised 01:39

Häid digijõule

Ühiskond -

Jõuluajal ostetakse kingiks üha rohkem digitooteid. Kodanike kaitseks tuleb seda uut suundumust paremini reguleerida. Euroopa Parlament tegeleb teemadega nagu vigased tooted, põhjendamatu geoblokeerimine, piiriülesed tarned, voogedastus ja rändluse lõppemine.

Plakat Uudised 01:46

Maksudest kõrvalehoidumist tuleb pidevalt uurida

Majandus -

Pärast nn paradiisipaberite andmeleket kutsuvad parlamendiliikmed tõenäoliselt üles moodustama erikomisjon juhtumite uurimiseks ja lõpuks ka alaline komisjon, et heita valgust maksualastele rikkumistele. Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise komisjoni lõplike soovituste üle hääletatakse detsembris toimuval täiskogu istungil. Eesmärgiks on kiirendada rahapesuvastaste seaduste rakendamist.

STEVENS Uudised 01:37

Puuded ELis: pikk tee võrdsuseni

Ühiskond -

Puuetega inimeste võrdse esindatuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks ühiskonnas ja töökohal soovib Euroopa Parlament edendada kogu ELi hõlmavat puuetealast strateegiat, mis tegeleb soolise võrdõiguslikkuse, vaesuse ja diskrimineerimisega. Parlamendiliige Helga Stevens on pikka aega võidelnud puuetega inimeste õiguste eest. Tema kinnitusel võib puuetega inimeste esindatuse ja kaasatuse osas teha palju enamat.

infograafika Uudised 01:30

Euroopa Parlament soovitab uut põllumajandusmudelit

ELi asjad -

Euroopa Parlament toetab glüfosaadi kasutamise järkjärgulist lõpetamist. Seda ainet leidub levinud umbrohutõrjevahendites ning see on laialdaselt kasutusel majapidamistes ja põllumajanduses. Parlamendiliikmed soovivad uut põllumajandusmudelit, kus kasutaks alternatiive nagu integreeritud kahjuritõrje.

sisserändaja Uudised 01:25

Euroopa lahendus Euroopas varjupaigataotlejatele

Maailm -

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) asub Maltal. Euroopa Parlament teeb tööd oma rolli tugevdamiseks ühtses Euroopa Varjupaigasüsteemis, et aidata Euroopal pagulaste voogudega paremini toime tulla.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele