pisipilt Uudised 01:49

Uued digitaalajastu autoriõiguse normid

ELi asjad -

Euroopa Parlament hääletas autoriõiguse normide uuendamise poolt digitaalsel ühtsel turul, et tagada kunstnike, uudistetootjate, autorite ja esinejate õiglane kohtlemine ning tunnustamine.

Jean-Claude Juncker Uudised 02:07

Olukorrast Euroopa Liidus 2018

ELi asjad -

12. septembril pidas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Strasbourgis parlamendi ees oma neljanda ja viimase kõne olukorrast Euroopa Liidus. Ta rõhutas, et vajame tugevat ja ühtset Euroopat, ning hoiatas populismi ohtude eest. Euroopa Parlamendi valimisteni on jäänud kaheksa kuud. Debatil kirjeldati 27-liikmelise Euroopa Liidu ambitsioonikaid tulevikuplaane.

pisipilt Uudised 01:21

Ringmajanduse plastistrateegia

ELi asjad -

Euroopa Parlament uurib uut strateegiat, mille sihiks on muuhulgas kõigi plastpakendite ringlusse võtmine aastaks 2030. Uued meetmed aitavad Euroopa riikidel vähendada plastjäätmete kogust ning piirata selle ränka mõju meie keskkonnale, kliimale, tervisele ja majandusele.

Labor Uudised 01:45

Ravimiresistentsete nakkustega võitlemine

Ühiskond -

Antimikroobne resistentsus on ülemaailmselt süvenev probleem, mis võib 2050. aastal tappa juba rohkem inimesi kui vähk, kardavad meditsiinieksperdid. Seepärast avaldab Euroopa Parlament ennetavate meetmete rakendamiseks survet komisjonile ja liikmesriikidele.

Euroopa solidaarsuskorpus Uudised 01:30

Euroopa solidaarsuskorpus

ELi asjad -

Euroopa solidaarsuskorpus on uus algatus, mis toob kokku noored eurooplased, et aidata üle kogu ELi teisi inimesi. Parlament nõudis solidaarsuskorpusele täiendavaid rahalisi vahendeid. Programm peaks hakkama hõlmama muidki tegevusi, nagu keskkonnakaitse ja sisserändajate abistamine.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele