Böge ja Beresi infograafika Uudised 02:23

Euroopa tulevik: euroala peab tugevnema (Pervenche Berès / Reimer Böge)

ELi asjad -

Euroopa Parlament võttis vastu kolm resolutsiooni, milles käsitletakse Euroopa Liidu edasist arengut. Kaks raportööri, Pervenche Berès ja Reimer Böge, soovivad euroala majandusi omavahel lähendada, et neid väliste šokkide suhtes vastupidavamaks muuta. Üks nende põhilisi ettepanekuid on koostada euroalale eraldi eelarve.

Elmar Broki infograafika Uudised 02:07

Euroopa tulevik: kuidas Lissaboni lepingut maksimaalselt ära kasutada (Elmar Brok)

ELi asjad -

Euroopa Parlament võttis vastu kolm resolutsiooni, milles käsitletakse Euroopa Liidu edasist arengut. Üks raportööridest, Elmar Brok, soovitab tungivalt, et EL võtaks Lissaboni lepingust maksimumi, sest selle poliitiline potentsiaal on veel täies ulatuses kasutamata. Näiteks peaks EL liikuma suurema läbipaistvuse ja ühise kaitsepoliitika poole.

Justin Trudeau Uudised 01:28

Pöidlad püsti tõketeta kaubandusele Kanadaga

Majandus -

Euroopa Parlament kiitis heaks ajaloolise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA), seega on üks viimastest selle ees seisvatest tõketest ületatud. Pärast seitset aastat ettevalmistusi vähendatakse kaubandustõkkeid Kanada ja ELi vahel, leping tuleb veel liikmesriikide parlamentide poolt ratifitseerida.

Tootmine Uudised 02:06

Parlamendiliikmed nõuavad süsinikuheitmetega kauplemise reformimist

Majandus -

Euroopa heitkoguste piirmääradega kauplemise süsteem on esimene omalaadne süsteem maailmas süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks vaba turu vahenditega... ning see vajab hädasti uuendamist. Parlamendi raportöör selles projektis Ian Duncan nõuab läbirääkimisi kiireloomuliste reformide läbiviimiseks.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele