kollane ja punane torujuhe Uudised 01:30

Rohkem solidaarsust gaasiga varustamisel

Majandus -

Euroopa Parlamendis on valmimas uus määrus, millega kaitstakse ELi gaasivarustuskindlust. Liikmesriigid, kellel tekib suur gaasinappus, saavad uute solidaarsusnõuete kohaselt loota naaberriikide abile.

infograafika Uudised 01:26

WiFi kõigile: täidame lüngad

Ühiskond -

Ajal, mil EL on rajamas tõelist digitaalühiskonda, on ülimalt oluline ületada maa- ja linnapiirkondade vaheline digitaalne lõhe. Algatuse WiFi4EU eesmärk on viia tuhandetesse kohalikesse kogukondadesse kvaliteetne tasuta internetiühendus.

Kolm tuuleturbiini põllul 01:45

Ühtsed eesmärgid: energialiit

Maailm -

Mida teie energiaallikas teile tähendab? Või asjakohasemalt – mida see tähendab teie laste jaoks? Euroopat kimbutavad õhusaaste ja etteaimamatud kütusehinnad – midagi tuleb ette võtta. Euroopa Liit töötab muudatuste elluviimise nimel. Ühistud nagu Ecopower on näited ELi üleminekust fossiil- ja tuumkütustelt taastuva energia kasutamisele. Need aitavad viia ellu ELi lubaduse vähendada kasvuhoonegaaside hulka ja luua koordineeritud energialiit.

Rühm noori seisab ümber laua ja peab koosolekut. 03:08

Ühised eesmärgid: sotsiaalne mõõde

Ühiskond -

Noorte tööpuudus on mõningates ELi liikmesriikides üks suurimaid väljakutseid. Näiteks Portugalis. Sérgio Oliveira juhitav tööhõiveprogramm aitab noortel tööd leida. EL toetab selliseid projekte ning loob Euroopa sotsiaalõiguste samba nende küsimuste integreerimiseks oma põhiväärtuste hulka. Kui on teisigi sarnaseid sotsiaalprogramme nagu Sérgiol, saab EL aidata parandada rohkemate kodanike elu.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele