Euroopa Parlamendi president. 01:00

Teid esindab Euroopa Parlamendi president.

ELi asjad -

Tõenäoliselt olete teiegi Euroopa Parlamendi presidenti uudistes näinud, aga inimesed tahavad presidendi kohta alati rohkem teada. Kuidas saadakse Euroopa Parlamendi presidendiks? Mis on presidendi ülesanded? Kuidas teie hääl presidendivalimisi mõjutab?

Fraktsioonid ning nende esimehed, aseesimehed ja sekretariaadid. 00:58

Parteiline kuuluvus: fraktsioonid

ELi asjad -

Kui peole on kutsutud 751 inimest, tuleb organiseerimisel olla leidlik. Või korraldada asjad samamoodi nagu Euroopa Parlamendis ning jagada inimesed kaheksasse rühma! Parlamendi 751 liiget ja neist moodustatud fraktsioonid esindavad kogu Euroopa Liidu poliitilisi vaateid. Selgitame lühikese animatsiooni abil fraktsioonide moodustamist ja neisse kuuluvate parlamendiliikmete tegevust.

Juhatus 00:56

Juhatus kui Euroopa Parlamendi organ

Majandus -

Juhatus tegeleb Euroopa Parlamendi rahandus-, haldus- ja organisatsiooniliste küsimustega. Tõenäoliselt sellest selgitusest teie uudishimu rahuldamiseks siiski ei piisa. Kes kuuluvad juhatusse? Ja millega nad ikkagi täpsemalt tegelevad? See animatsioon aitab Euroopa Liidu ühele mõjukamale osale pisut valgust heita.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele