politseinik uimastitega Uudised 01:47

Kriminaalkaristused uute uimastite eest

Ühiskond -

Euroopa Parlament soovib uued psühhoaktiivsed ained kriminaliseerida. Varajase hoiatamise süsteem võimaldab kiiremini hinnata ja keelustada aineid, mida kahtlustatakse kahjulikkuses.

VÄHK Uudised 01:51

Naiste vähivormid: ennetavate uuringute laiendamine

Ühiskond -

Iga neljas surmajuhtum ELis on põhjustatud vähist ning mõnda vähivormi esineb valdavalt või ainult naistel, näiteks rinna-, emaka-, emakakaela- ja munasarjavähki. Rinnavähk põhjustab naiste suremust kõige rohkem. Eksperdid uurivad koos seadusandjatega praegust naiste vähivormide ennetuse, sõeluuringute, diagnoosimise ja ravi alast olukorda ELis. Parlamendiliikme Daniela Aiuto sõnul tuleb parandada meditsiinilist ennetustööd eriti vaesemates liikmesriikides.

e-privaatsus Uudised 02:07

E-privaatsuse tagamine

ELi asjad -

Euroopa Parlament uuendab andmekaitsereegleid, et need hõlmaksid ka uusi sidevorme, nagu WhatsApp jt sõnumside vormid. Eesmärgiks on inimeste privaatsuse parem kaitse.

Auhinna LUX finalist Uudised 01:26

Filmiauhind LUX: rambivalguses identiteet ja eelarvamused

Ühiskond -

Filmiauhinna LUX 2017. aasta kolm finalisti käsitlevad kõik identiteedi ja eelarvamuste teemasid: alates Rootsi režissööri Amanda Kernelli „Saami verest“ ja Saksa režissööri Valeska Grisebachi „Westernist“ kuni Prantsuse režissööri Robin Campillo Oscaritele kandideeriva „BPM-ini“.

sisserändajatest naine ja laps Uudised 01:30

Rändekriis: koormuse jagamine

ELi asjad -

Parlamendiliikmed vaatavad uuesti läbi Dublini määrust – ELi õigusakti, mille kohaselt määratakse, milline riik on kohustatud varjupaigataotlusi läbi vaatama. Praeguse süsteemi kohaselt on välispiiriäärsetel riikidel, nagu Kreeka ja Itaalia, liiga suur koormus. Seadusandjad soovivad varjupaigataotlejate õiglasemat jaotamist kõigi liikmesriikide vahel ja kohustuslikku osalemist.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele