sisserändaja Uudised 01:25

Euroopa lahendus Euroopas varjupaigataotlejatele

Maailm -

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) asub Maltal. Euroopa Parlament teeb tööd oma rolli tugevdamiseks ühtses Euroopa Varjupaigasüsteemis, et aidata Euroopal pagulaste voogudega paremini toime tulla.

kaamera Uudised 01:26

Tehisintellekt: uus meediaajastu

Ühiskond -

Tehisintellekti võib kasutada informatsiooni loomiseks ja valeuudistega võitlemiseks. Ent millised väljakutsed ja võimalused sellega kaasnevad? Seda küsimust käsitleti Euroopa Parlamendi teaduskomitee (teaduslike ja tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksuse STOA) iga-aastasel loengul.

e-privaatsus Uudised 02:07

E-privaatsuse tagamine

ELi asjad -

Euroopa Parlament uuendab andmekaitsereegleid, et need hõlmaksid ka uusi sidevorme, nagu WhatsApp jt sõnumside vormid. Eesmärgiks on inimeste privaatsuse parem kaitse.

töötajad Uudised 01:19

Tööga seotud vähk: liikmesriigid uuendavad reegleid

Ühiskond -

Olemasolevad eeskirjad, mis piiravad kantserogeene ja mutageene töökohal, on enam kui 10 aastat vanad. Parlament soovib töötajaid paremini kaitsta ja eeskirju uuendada, et lisada uusi vähki tekitavaid keemilisi aineid, kehtestada teatud ainetele rangemad piirangud ja tagada ohuga kokkupuutunud töötajatele eluaegne tervisekontroll.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele