Justin Trudeau Uudised 01:28

Pöidlad püsti tõketeta kaubandusele Kanadaga

Majandus -

Euroopa Parlament kiitis heaks ajaloolise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA), seega on üks viimastest selle ees seisvatest tõketest ületatud. Pärast seitset aastat ettevalmistusi vähendatakse kaubandustõkkeid Kanada ja ELi vahel, leping tuleb veel liikmesriikide parlamentide poolt ratifitseerida.

Tootmine Uudised 02:06

Parlamendiliikmed nõuavad süsinikuheitmetega kauplemise reformimist

Majandus -

Euroopa heitkoguste piirmääradega kauplemise süsteem on esimene omalaadne süsteem maailmas süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks vaba turu vahenditega... ning see vajab hädasti uuendamist. Parlamendi raportöör selles projektis Ian Duncan nõuab läbirääkimisi kiireloomuliste reformide läbiviimiseks.

Inimkäsi ja roboti käsi hoiavad koos palli. 04:22

RoboLaw: seadusloome robootika valdkonnas

Ühiskond -

Millised seaduslikud õigused peaksid olema robotitel? Polo Sant'Anna Valdera on üks juhtivaid robootika valdkonna uurimiskeskusi. Tehnoloogia arenedes on selle personalil see küsimus järjest tähtsam. Innovatsioon tõstatab uusi õiguslikke ja eetilisi küsimusi. Euroopa Parlament soovib neid teemasid käsitleda, et robootika võidukäik jätkuks ka 2017. aastal.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele