Kriketit mängivad mehed 03:14

Põgenike integreerimine: ületades piire

Ühiskond -

Põgenike vastuvõtmine ei tähenda pelgalt varjupaiga võimaldamise korda ega vajaliku rahvusvahelise kaitse pakkumist, vaid ka inimeste abistamist koha leidmisel meie ühiskonnas. Integratsioon võib vastuvõtvatele riikidele kultuurilises ja majanduslikus mõttes ka palju kasu tuua. Kogu Euroopast võib leida palju innustavaid näiteid põgenike lugudest. Neis võidakse rääkida Prantsusmaa kriketimängijatest, Saksamaa tõlkidest või Itaalia auhinnatud fotograafidest. ELi juhtpõhimõte on ühtsus mitmekesisuse kaudu, kuid liikmesriigid peavad ise otsustama, kas lubada oma riiki põgenikke.

Böge ja Beresi infograafika Uudised 02:23

Euroopa tulevik: euroala peab tugevnema (Pervenche Berès / Reimer Böge)

ELi asjad -

Euroopa Parlament võttis vastu kolm resolutsiooni, milles käsitletakse Euroopa Liidu edasist arengut. Kaks raportööri, Pervenche Berès ja Reimer Böge, soovivad euroala majandusi omavahel lähendada, et neid väliste šokkide suhtes vastupidavamaks muuta. Üks nende põhilisi ettepanekuid on koostada euroalale eraldi eelarve.

Elmar Broki infograafika Uudised 02:07

Euroopa tulevik: kuidas Lissaboni lepingut maksimaalselt ära kasutada (Elmar Brok)

ELi asjad -

Euroopa Parlament võttis vastu kolm resolutsiooni, milles käsitletakse Euroopa Liidu edasist arengut. Üks raportööridest, Elmar Brok, soovitab tungivalt, et EL võtaks Lissaboni lepingust maksimumi, sest selle poliitiline potentsiaal on veel täies ulatuses kasutamata. Näiteks peaks EL liikuma suurema läbipaistvuse ja ühise kaitsepoliitika poole.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele