economy Uudised 01:29

Tackling trade dumping

Majandus -

Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

Animeeritud pilt rändlustasude kaotamise kohta 2017. aastal Uudised 00:36

Rändluse lõpp

Majandus -

Miks peaks maksma rohkem selle eest, et helistada sõpradele ja pereliikmetele teisest ELi riigist? Alates 2017. aasta juunist kaotatakse Euroopas rändlustasud. Euroopa Parlament on rändlustasude keelustamise eest järjepidevalt võidelnud, kehtestades alates 2007. aastast tasudele piirmäärasid. Nüüd saate helistada, sõnumeid saata või internetis surfata kõikjal ELi piires sama hinnaga nagu kodus.

Animatsioon kujutab ELi ja Ühendkuningriigi vahelisi läbirääkimisi Brexiti üle. Uudised 01:23

Eritingimused Brexiti läbirääkimistel

ELi asjad -

Ühendkuningriik käivitas ametliku protsessi Euroopa Liidust lahkumiseks. Euroopa Parlament määratles läbirääkimisteks otsustava tähtsusega küsimused. Need hõlmavad kodanike huvide esmatähtsaks seadmist ja Ühendkuningriigi kohustuste täitmist ELi eelarve suhtes. Selles videos selgitatakse parlamendi prioriteete.

Infograafika Uudised 04:57

Erasmuse põlvkonna portreed

Ühiskond -

Christine õppis arhitektuuri Ateenas, Michele läks Budapesti – mõlemad Erasmuse üliõpilasena. Nad kuuluvad põlvkonda, kelle elu kujundas Erasmuse programm.

infograafika Uudised 01:27

ELi sinine kaart: vähendades oskustöötajate nappust

Majandus -

ELi liikmesriikides on tööjõupuudust mitmes olulises valdkonnas: 2020. aastaks võib Euroopa vajada kuni 756 000 IKT spetsialisti ja ligikaudu miljon tervishoiutöötajat. ELi sinise kaardi süsteemi uuendamise eesmärk on võita endale maailma parimaid ja targimaid päid.


Telejaamast EuroparlTV

EuroparlTV on Euroopa Parlamendi veebivideoteenus, mille eesmärk on teavitada ELi kodanikke Euroopa Parlamendi tegevusest ning sellest, kuidas parlamendiliikmed poliitikat kujundavad ja kogu Euroopa elanike igapäevaelu mõjutavaid õigusakte vastu võtavad.

Lehele

Kontakt

EuroparlTV-le küsimuste, teabepäringute ja ettepanekute esitamiseks on olemas e-posti teenus. Tõstatatud teemad peavad olema seotud Euroopa Parlamendi tegevusalaga. Vastused saadetakse mõistliku tähtaja jooksul.

Lehele