Programmes

Ülevaade Euroopa Parlamendi tööst 2018. aasta esimesel poolaastal

Autoriõigustest kuni kaitseni: Strasbourgis jäi kõlama viis teemat

Brüsselis päevakorras: töö- ja eraelu tasakaalust ahistamiseni

Sotsiaalkaitse

Lemmikloomaga Euroopas reisimine

Strasbourgis kavas: ELi piiride turvalisus, 3D-printimine ja palju muud

Uus Euroopa reisisüsteem täiustab piirikontrolli

Celebrating Europe’s cultural heritage

Ravimiresistentsete nakkustega võitlemine

3D-printimine: Parlament tegeleb uue tehnoloogiaga

Parlamendikohtadest küberkaitseni: Strasbourgis jäi kõlama viis teemat

Brüsselis päevakorras: 3D-printimisest ravimresistentsete nakkusteni

Päevakorras Strasbourgis: Iraani tuumaleppest droonideni

Shaping Europe’s future through research

Strasbourgis jäi kõlama viis teemat: dumpinguvastasest võitlusest ökodisainini

Õiglasem põllumajandus ELis pärast 2020. aastat

The European Parliament has paid tribute to Nicole Fontaine.

EL paigaks, kus on hea töötada

Parlamendiliikmed nõuavad rangemaid meetmeid kasutatud autodega seotud pettuste vastu

Kaitseme töötajaid ja ettevõtteid kõlvatu konkurentsi eest

Strasbourgis kavas: lähetatud töötajatest kuni Euroopa tulevikuni

ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)

Ökodisain: EL nõuab keskkonnasõbralikumaid lahendusi

Eurobaromeeter 2018: rekordiline toetus ELile

Euroopa Parlamendi valimised: esikandidaatide valimise süsteem

EL pürgib ELi läbipaistvusregistri kohustuslikuks tegemise poole

Voting Testimonials - Croatia

Voting Testimonials - Finland

Voting Testimonials - Italy

Voting Testimonials - Luxembourg