Jõupingutuste jagamine: taganttõuge Euroopa ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamiseks

Majandus - - 01:28

Integreeri see video:

Euroopa Liit on seadnud kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ambitsioonikad eesmärgid. Euroopa seadusandjad töötavad välja ELi suurimat kliimaalast töövahendit – jõupingutuste jagamise määrust. See õigusakt hõlmab ligikaudu 60% ELi kasvuhoonegaasidest.

Video tekst: