Euroopa eelarve tuleviku kindlustamine

Majandus - - 01:14

Integreeri see video:

Parlament koostab ELi järgmist pikaajalist eelarvet. 2020. aasta järgne mitmeaastane finantsraamistik (MFR) peab olema ambitsioonikam, et rahastada nii vanu kui ka uusi prioriteete. Euroopa Parlamendi liikmed hääletavad parlamendi prioriteetide üle märtsi täiskogu istungil Strasbourgis.

Video tekst: