Rohkem solidaarsust gaasiga varustamisel

Majandus - - 01:30

Integreeri see video:

Euroopa Parlamendis on valmimas uus määrus, millega kaitstakse ELi gaasivarustuskindlust. Liikmesriigid, kellel tekib suur gaasinappus, saavad uute solidaarsusnõuete kohaselt loota naaberriikide abile.

Video tekst: