Neljas raudteepakett: järgmine peatus – paremad raudteeteenused

Majandus - - 01:43

Integreeri see video:

Kas olete kunagi kogenud ELi piire ületavat stressirohket rongireisi? Neljas raudteepakett hõlmab Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud õigusakte, mille eesmärk on teha lõpp ebamugavustele raudteel ja parandada piiriüleseid reisijateveoteenuseid kõigile rongireisijatele Euroopas.

Video tekst: