Pöidlad püsti tõketeta kaubandusele Kanadaga

Majandus - - 01:28

Integreeri see video:

Euroopa Parlament kiitis heaks ajaloolise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA), seega on üks viimastest selle ees seisvatest tõketest ületatud. Pärast seitset aastat ettevalmistusi vähendatakse kaubandustõkkeid Kanada ja ELi vahel, leping tuleb veel liikmesriikide parlamentide poolt ratifitseerida.

Video tekst: