5 teemat täiskogu istungilt

ELi asjad - - 01:11

Integreeri see video:

Euroopa Parlamendi novembrikuisel täiskogu istungil Strasbourgis jäi kõlama 5 teemat: LUXi filmiauhind, õhukvaliteet, Euroopa kaitsmine, maksudest kõrvalehoidumine ja looduslike liikidega kaubitsemine.

Video tekst: