Autode heitmed: uurimiskomisjon teeb skandaalist saadud õppetunnist järeldused

ELi asjad - - 02:24

Integreeri see video:

Autode heitmeskandaali uurimiseks moodustatud komisjoni liikmed rõhutavad oma aastapikkuse uurimise lõpparuandes vajadust tugevdada kontrollimeetmeid ja kehtestada reeglid Euroopa tasandil.

Video tekst: