Päevakorras: piiriülene voogedastus, automaatne hädaabikõne, ajakirjandusvabadus ja muud teemad

ELi asjad - - 00:52

Integreeri see video:

Sellal kui parlament koguneb Brüsselisse komisjonide nädalale, tegelevad parlamendiliikmed ajakirjandusvabadusega ja kantserogeenidega kokkupuutumise ohu vähendamisega töökohtadel. Samuti võetakse luubi alla Euroopa Komisjon seoses Martin Selmayri määramisega uueks peasekretäriks.

Video tekst: