Brüsselis päevakorras: töö- ja eraelu tasakaalust ahistamiseni

ELi asjad - - 00:55

Integreeri see video:

Parlament on valmis käsile võtma teemad, mis hõlmavad lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu, küberründe vastase võitluse tõhustamist, seksuaalse ahistamise vastaste meetmete tarvitusele võtmist, digivärava juurutamist ning toodete kvaliteedi ja koostise erinevuste kaotamist ühtse turu erinevates riikides.

Video tekst: