Päevakorras: Sahharovi auhind, piirikontrollid, rikkumistest teatajad ja muud teemad

ELi asjad - - 01:00

Integreeri see video:

Oktoobrikuu teisel plenaaristungil teevad parlamendiliikmed otsuse ja avaldavad 2017. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna saaja. Nad arutavad ka küsimusi, mis on seotud uue sisenemise-väljumise piirisüsteemiga, töökohal kantserogeenidega kokkupuute tõhusama piiramisega, rikkumistest teatajate kaitsmisega jms.

Video tekst: