Päevakorras: ELi olukord, WiFi kõigile, Põhja-Korea ja muud teemad

ELi asjad - - 00:52

Integreeri see video:

Teise poolaasta esimesel täiskogu istungil arutavad parlamendiliikmed ELi prioriteete ja kõige pakilisemaid ülesandeid, noorte tööpuudust, WiFi võimaldamist kõigile elanikele, gaasivarustuse kindlust, Põhja-Korea teemat ja palju muud.

Video tekst: