Päevakorras: 2017. aasta Sahharovi auhind, Brexit ja võitlus maksudest kõrvalehoidumisega

ELi asjad - - 00:54

Integreeri see video:

Aasta viimasel täiskogu istungil annab Euroopa Parlament üle Sahharovi mõttevabaduse auhinna, arutab Brexiti läbirääkimiste käiku ja hääletab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tegevuse pikendamise üle. Kavas on hääletada ka rahapesuga võitlemise soovituste ja kebabilihas fosfaatide kasutamise lubamise üle.

Video tekst: