Tarbijad olgu ühtviisi kaitstud internetis ja väljaspool internetti

ELi asjad - - 00:37

Integreeri see video:

Euroopa Parlament nõuab samade reeglite kehtestamist sõltumata sellest, kas ost tehakse veebis või kohalikus poes. Eesmärk on tagada tarbijakaitse parem tase kogu ELis.

Video tekst: