Euroopa solidaarsuskorpus

ELi asjad - - 01:30

Integreeri see video:

Euroopa solidaarsuskorpus on uus algatus, mis toob kokku noored eurooplased, et aidata üle kogu ELi teisi inimesi. Parlament nõudis solidaarsuskorpusele täiendavaid rahalisi vahendeid. Programm peaks hakkama hõlmama muidki tegevusi, nagu keskkonnakaitse ja sisserändajate abistamine.

Video tekst: