Strasbourgis jäi kõlama viis teemat: dumpinguvastasest võitlusest ökodisainini

ELi asjad - - 01:00

Integreeri see video:

Parlamenti külastasid Luksemburgi peaminister ning Colombia ja Guinea presidendid. Parlamendis toimus arutelu ELi 2020. aasta järgse eelarve üle ning võeti vastu õigusaktid, mis käsitlevad dumpinguvastast võitlust, lähetatud töötajaid ja ökodisaini.

Video tekst: