Geoblokeerimisest heitmete vähendamise ja pestititsiidikomisjonini

ELi asjad - - 00:51

Integreeri see video:

Veebruaris toimuval plenaaristungil arutavad parlamendiliikmed geoblokeerimise lõpetamist ja Brexiti-järgse parlamendi ümberkujundamist. Keskkonnale mõeldes arutatakse ka CO2-heite vähendamise kavasid ning uue pestitsiidikomisjoni loomist. Horvaatia peaminister arutab parlamendiliikmetega ELi tuleviku üle.

Video tekst: