Märgistusest kuni Erasmuseni: Strasbourgis jäi kõlama viis teemat

ELi asjad - - 01:00

Integreeri see video:

Täiskogul jäi kõlama viis teemat: uus energiamärgistus, 30 aastat Erasmust, sooline pensionilõhe, Euroopa kultuuripealinnad ja Euroopa subsiidiumid.

Video tekst: