Olukorrast Euroopa Liidus autoriõigusteni: Viis teemat Strasbourgist

ELi asjad - - 01:00

Integreeri see video:

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker pidas oma viimase kõne olukorrast Euroopa Liidus. Saadikud hääletasid digitaalsete autoriõiguse eeskirjade, rahapesuvastaste meetmete ja plastistrateegia üle. Parlament soovib algatada distsiplinaarmeetmed Ungari vastu.

Video tekst: