Parlamendiliikmed nõuavad rangemaid meetmeid kasutatud autodega seotud pettuste vastu

ELi asjad - - 01:30

Integreeri see video:

Läbisõidumõõdikutega seotud pettused on kogu ELis levinud rikkumine ja ohutusprobleem. See puudutab kasutatud autode turge ning võib kahjustada tarbijaid, keskkonda ja liiklusohutust. Kaitsmaks kasutatud autodega kauplemist, nõuab Euroopa Parlament läbisõidumõõdikutega seotud pettuste tõkestamiseks rangemat kontrolli.

Video tekst: