Parlamendiliikmed võitlevad odavamate telefonikõnede eest teistesse ELi liikmesriikidesse helistamisel

ELi asjad - - 01:21

Integreeri see video:

„Vastupidine 112-süsteem“ kodanike hoiatamiseks hädaolukordades, odavamad kõned teistesse ELi liikmesriikidesse helistamisel ja sidevõrkude üldine parem kättesaadavus üle kogu ELi: need on Euroopa Parlamendi komisjoni esialgses raportis sisalduvad ettepanekud.

Video tekst: