Uued digitaalajastu autoriõiguse normid

ELi asjad - - 01:49

Integreeri see video:

Euroopa Parlament hääletas autoriõiguse normide uuendamise poolt digitaalsel ühtsel turul, et tagada kunstnike, uudistetootjate, autorite ja esinejate õiglane kohtlemine ning tunnustamine.

Video tekst: