Lähetatud töötajad: sama töö, sama riik, sama palk

ELi asjad - - 04:00

Integreeri see video:

Euroopa Parlament uuendab 1996. aastast pärinevaid reegleid lähetatud töötajate kohta. Eesmärk on kaitsta paremini Euroopa töötajaid, kes käivad välisriikides ajutistel töödel, ja vältida igat liiki sotsiaalset dumpingut.

Video tekst: