E-privaatsuse tagamine

ELi asjad - - 02:07

Integreeri see video:

Euroopa Parlament uuendab andmekaitsereegleid, et need hõlmaksid ka uusi sidevorme, nagu WhatsApp jt sõnumside vormid. Eesmärgiks on inimeste privaatsuse parem kaitse.

Video tekst: