Debatt olukorrast Euroopa Liidus 2018

ELi asjad - - 00:22

Integreeri see video:

Euroopa Parlamendis toimub iga-aastane debatt olukorrast Euroopa Liidus, mis keskendub ELi põhiprioriteetidele eeloleval aastal. Komisjoni president Juncker peab parlamendiliikmetele kõne ELi tulevikust ja eelseisvatest ELi valimistest.