Euroopa tulevik: euroala peab tugevnema (Pervenche Berès / Reimer Böge)

ELi asjad - - 02:23

Integreeri see video:

Euroopa Parlament võttis vastu kolm resolutsiooni, milles käsitletakse Euroopa Liidu edasist arengut. Kaks raportööri, Pervenche Berès ja Reimer Böge, soovivad euroala majandusi omavahel lähendada, et neid väliste šokkide suhtes vastupidavamaks muuta. Üks nende põhilisi ettepanekuid on koostada euroalale eraldi eelarve.

Video tekst: