Fookuses: Autoriõigused internetis

Others - - 17:56

Integreeri see video:

Ühinege meiega, et arutleda artistide õiguste üle internetis. Või selle üle, et "vanad tööstused jäävad vanade mudelite juurde" nagu väidab meie külaline EP saadik Christian Engström Rootsi Piraadiparteist. Cécile Despringre Audiovisuaalsete Autorite Lii

Video tekst: