Turvalisemad andmetega seotud õigused ELi kodanikele USAs

Julgeolek - - 01:29

Integreeri see video:

Euroopa Parlament näitas rohelist tuld pöördelisele kokkuleppele karistusregistri andmete Atlandi-üleseks vahetamiseks. ELi–USA vahelise õiguskaitsealase raamlepingu eesmärk on tagada parem kaitse isikuandmete vahetamisel.

Video tekst: