Euroopasse arukamad piirid

Julgeolek - - 02:00

Integreeri see video:

Kontrolli kiirendamiseks Schengeni ala välispiiridel annab Euroopa Parlament rohelise tule uuele ühisele elektroonilisele süsteemile. Et pettusi oleks hõlpsam avastada, registreerib süsteem ka infot kolmandate riikide kodanike kohta. Agustin Diaz De Merra (EPP) selgitab uue seaduse põhieesmärke.

Video tekst: