Schengeni ala turvalisuse tugevdamine

Julgeolek - - 01:07

Integreeri see video:

Euroopa seadusandjad soovivad täiustada Schengeni infosüsteemi (SIS II), et paraneks politsei koostöö võitluses terrorismi, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserändega.

Video tekst: