Ühised eesmärgid: sotsiaalne mõõde

Ühiskond - - 03:08

Integreeri see video:

Noorte tööpuudus on mõningates ELi liikmesriikides üks suurimaid väljakutseid. Näiteks Portugalis. Sérgio Oliveira juhitav tööhõiveprogramm aitab noortel tööd leida. EL toetab selliseid projekte ning loob Euroopa sotsiaalõiguste samba nende küsimuste integreerimiseks oma põhiväärtuste hulka. Kui on teisigi sarnaseid sotsiaalprogramme nagu Sérgiol, saab EL aidata parandada rohkemate kodanike elu.

Video tekst: