Puuded ELis: pikk tee võrdsuseni

Ühiskond - - 01:37

Integreeri see video:

Puuetega inimeste võrdse esindatuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks ühiskonnas ja töökohal soovib Euroopa Parlament edendada kogu ELi hõlmavat puuetealast strateegiat, mis tegeleb soolise võrdõiguslikkuse, vaesuse ja diskrimineerimisega. Parlamendiliige Helga Stevens on pikka aega võidelnud puuetega inimeste õiguste eest. Tema kinnitusel võib puuetega inimeste esindatuse ja kaasatuse osas teha palju enamat.

Video tekst: