Naiste võimestamine: väljakutse kaasaegsele Euroopale

Ühiskond - - 02:00

Integreeri see video:

Sooline võrdõiguslikkus: tööjaotuse osas kodus ja tööl, poliitikas ja koolides on veel paljugi teha, ütlevad parlamendiliikmed, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmed Constance Le Grip ja Anna Hedh.

Video tekst: