ELi ohutusreeglid

Ühiskond - - 00:38

Integreeri see video:

Euroopa kodanikele peavad olema kättesaadavad ohutud toiduained, ravimid, mänguasjad ja veebisisu. Euroopa Liidu ohutusalased põhimõtted hõlmavad nii selget, sisutihedat märgistust ja ohutusjuhiseid kui ka kaitset kahjuliku veebisisu eest.

Video tekst: