Põgenike integreerimine: ületades piire

Ühiskond - - 03:14

Integreeri see video:

Põgenike vastuvõtmine ei tähenda pelgalt varjupaiga võimaldamise korda ega vajaliku rahvusvahelise kaitse pakkumist, vaid ka inimeste abistamist koha leidmisel meie ühiskonnas. Integratsioon võib vastuvõtvatele riikidele kultuurilises ja majanduslikus mõttes ka palju kasu tuua. Kogu Euroopast võib leida palju innustavaid näiteid põgenike lugudest. Neis võidakse rääkida Prantsusmaa kriketimängijatest, Saksamaa tõlkidest või Itaalia auhinnatud fotograafidest. ELi juhtpõhimõte on ühtsus mitmekesisuse kaudu, kuid liikmesriigid peavad ise otsustama, kas lubada oma riiki põgenikke.

Video tekst: